BOV Challenge league terminated for this season

Due to current pandemic situation in our country, the BOV Challenge League has been terminated for this season. Once again, for the 7th consecutive season Mqabba F.C. will play in the BOV Challenge League the coming season 2021/2022.

Jonathan Debono – The Spartan

Seasons end, but respect lasts forever! All the Mqabba FC clan, would like to congratulate our ex- goalkeeper and captain, Jonathan Debono, who won the Maltese Premier League with Ħamrun Spartans! Jonathan played over 125 matches with our club and he has brought happiness with great moments and memories! Well Done Jonathan – a true spartan for our badge!

Messaġġ mingħand il-player Neil Falzon wara l-partita ta’ kontra Qormi F.C.

It-tliet punti kontra t-tim ta’ Qormi FC kienu importanti ħafna għal dan il- klabb. Kienet logħba fejn fil- bidu setgħet tmur għaż-żewġ nħat. Kellna ċ-ċansijiet tagħna pero huma kellhom iċ-ċansijiet tagħhom ukoll. Pero’ bqajna kalmi, lgħabna l- logħba tagħna, emminna fina nfusna u wasal l-ewwel gowl. Minn hemm tista’ tgħid li ħadna l logħba f’idejna u wrejna verament x’kapaċi nagħmlu bħala tim.

Pero’ din il-logħba trid tintesa u rridu niffukaw fuq il- logħbiet li gejjin. Kif kulħadd jaf dan m’huwiex kampjonat faċli, pero’ jien nemmen ħafna fil- kapaċijiet ta’ dan it-tim u jekk inżommu saqajna mal-art, nemmen li għandna fejn nieħdu pjaċir flimkien din is-sena. Nixtieq nirringrazzja lil sħabi l- players tas- serjeta li juru waqt it-taħriġ tat-training, lill- kowċis (Iro Curmi u kif ukoll lil Alfred Attard) u lill-kumitat. Wisq iżjed nixtieq ngħid grazzi lis- Supporters Mqabbin, talli baqgħu jsegwuna onlajn. Il-grawnd m’huwiex l-istess mingħajr is- support tagħkom. Jekk Alla jrid, din il-pandemija tgħaddi wkoll u ma ndumux ma narawkom magħna fil- grawnd.

 

Forza Mqabba!

Messaġġ mingħand il-player Karl Cutajar wara l-partita ta’ nhar is-sibt kontra Pieta’ Hotspurs FC

Tliet punti importanti ħafna għal fini tal-klassifika pero li wkoll jgħinu l-moral tat-tim u ‘l ambjent tal-klabb. Hekk kif għamilna f’logħbiet oħra li għaddew, it-tim kollhu reġgħa wera li ma’ jaqta’ qalbu qatt u jibqa’ jissielet sal-ahhar sabiex jiehu dak li jista’ mil-logħba. Din ir-rebħa tagħti spinta lit-tim speċjalment f’ġimgha li kienet kemmxejn instabbli f’dak li għandu x’jaqsam fl-amministrazzjoni tat-tim. Il-plejers kollha fehmu mill-ewwel li hemm bżonn għaqda iżjed minn qatt qabel sabiex ngħinu lill-‘coach’ Iro Curmi jwassalna sal-logħba bl-aħjar mod possibli. F’isem sħabi l-plejers nixtieq nirringrazzjah talli baqa’ jaħdem fuq ix-xogħol li ilna nagħmlu għal dawn l-ahhar erba’ xhur sabiex wassalna għal-logħba li kienet meqjusa kważi kważi deċeżiva għall-andament tal-istaġun. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-‘coach’ Alfred Attard tax-xogħol kollhu li għamel magħna li bla dubju kien fundamentali għar-rebħa li ksibna is-sibt li għadda kif ukoll għall-kumplament ta’ dan l-istaġun. It-triq hi twila u għalkemm dawn kienu punti bżonnjużi, kulħadd jaf li baqa’ ħafna xi jsir sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-klabb għal din is-sena. Aħna ser inkomplu naħdmu u naspiraw biex naraw lil-klabb fil-livell li jimmeritah. Nixtieq nirringrazzja lill-‘isponsors’ uffiċjali tagħna li bla dubju huma essenzjali sabiex il-klabb ikollu r-riżorsi neċessarji li bihom jista’ jibqa’ dejjem jaħdem b’mod effettiv. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lill-amministrazzjoni tal-klabb li b’sagrificcju dejjem taħdem sabiex tagħti s-support kollu li t-team jeħtieġ kif ukoll lis-‘supporters’ tal-klabb li dejjem kienu warajna. Nispera li ma ndumux ma nerġgħu narawkom magħna fil-‘ground’!

A message from our captain Dylan Micallef after Monday’s match

Aħna l-players u l-istaff ta’ Mqabba FC, nhar it-Tnejn, kellna logħba importanti ħafna li fiha ġibna tliet punti prezzjużi li jtuna tama li nibqgħu niġġieldu biex nibqgħu navvanzaw fil-klassifika. Preparajna sew għall din il-logħba minkejja li kellna problemi kawża tal-covid u injuries, imma bil-ħiela tal-Coach Alfred Attard, li rnexxielu jara ‘options’ differenti biex inkunu preparati sew għal din il-partita għelibna l-isfidi biex ġibna dawn it-tliet punti importanti. Ħriġna fil-ground biex ngħatu kollox, fejn fl-ewwel parti tal-partita, St.Georges, bil-ħsieb f’moħħom ikunu it-tliet punti wkoll, ħarġu bi pressjoni għolja ħafna, imma aħna bil-ħila tagħna konna hemm u tajna kollox fil-ground biex ma naqilgħux il-goal u rnexxilna. Dħalna f’parita fil-‘half-time’, u bil-bravura tal-Coaches tagħna li setgħu jagħrfu il-problema fejn kienet fil-ground u li għamlu il-bidla fis-sistema, li tagħtna spinta biex inġibu dak li kellna bżonn, il-goal u dawk it-tliet punti! Issa nħarsu għal nhar il- Ġimgha li ġej fejn għandna logħba importanti wkoll, dik kontra in-Naxxar. Aħna se nkomplu naħdmu biex nagħtu kollox biex nibqgħu nġibu r-riżultati tajbin.

F’isem l-players, nixtiequ nirringrazzjaw lis-supporters kollha ta’ Mqabba FC, li qiegħdin dejjem warajna bis-sapport tagħkom minn djarkom! Grazzi!

Dylan Micallef
Team Captain

BOV Challenge League Mqabba Fc vs Marsaxlokk Fc postponed

Due to health restrictions @The Malta Football Association yesterday announced that our next match vs Marsaxlokk will be Rescheduled to a later date.
We will be back in action on Matchday 4 against Pembroke on Tuesday 20th October
#forzamqabba

Messagg mill-Kowc Alfred Attard

Insellem lil kull IMQABBI li ghandu ghal qalbu it Tim tal futbol. Gejt inkarigat u afdat bi tmexxija ghat tieni darba bhala kowc tar-rahal taghkom. Ma kienitx facli nibdew dal bidu tal kampjonat fuq zewg noti. L-ewwel punt kien li ridna nibnu skwadra mil gdid ghaliex kull ma sibt li baqghu mil istagun li ghadda kienu 4 biss. Dan ghamilnih rrid nghid fi zmidn qasir hafna bl-ghajnuna tal appocc li sibt mil kumitat kollu. It-tieni punt huwa dak tas sitwazzjoni madwar id-dinja tal pandemija covid-19. Qed nahdmu u nimxu madwar protokol difficli hafna. Pero imxejna. Tant imxejna li waslet l-ewwel gurnata tal -loghob kompetittiv u hrigna rebbieha b’ loghoba ta prestazzjoni fuq livell tajjeb hafna. Nixtieq niringrazzja lil kumitat f’dan l-istadju tal istagun tal fiducja u l-appocc li dejjem sibt min ghandhom. Lil kull player li jifforma parti min skwadra twila li nipposjedu. Dan ghaliex fijhom nara hegga u abbilta li kull gurnata jridu jghatu lura dejjem aktar min dak li nitlobhom. Lil istaff tekniku tieghi li jahdmu mieghi f’ambjent tant profesjonali. U fl-ahhar mhux lanqas lilkom sapporters mqabbin li tkunu warajna dejjem. Naghlaq billi nfakkar lil kullhadd li dan ghadu biss il-bidu ta stagun ferm twil u ferm aktar difficli min ta qabel. Allura nitlob lil kullhadd jersaq dejjem aktar vicin il-klabb ta MQABBA ha jkun jista jaghti sehmu u l-ghajnuna mehtiega lil shabi tal kumitat. Insellmilkom u nirringrazzjakom mil qalb.