It-tim tal- Mqabba F.C. mis-snin elfejn sal-preżent

Tagħrif miġbur minn Antoine Sciberras